ARGOS trgovina in storitve d.o.o. je družba z dolgoletno tradicijo. Začetki podjetja segajo v leto 2010, ko smo se primarno ukvarjali s prodajo trgovskega blaga. V začetku so bili glavni kupci kmetijske zadruge, kmetijske trgovine, vrtnarije, cvetličarne, pohištvene trgovine in ostale trgovine, nekaj tudi končni uporabniki in individualni kupci.
Podjetje je bilo prepoznavno na trgu kot prodajalec dekorativnih izdelkov. Trend spletne prodaje je naročniški prodajni model, ki potrošniku prihrani čas, saj prek spleta namreč nakupuje vse več ljudi. Poudarek je tudi na personalizaciji, to je ustvarjanje edinstvene uporabniške izkušnje. Z oživljanjem potrošnje tudi pri dekorativnih izdelkih je podjetje zaznalo svojo priložnost. Kvalitetna, nišna ponudba izdelkov majhnih količin, ki jih veliki trgovci nimajo, odgovorno poslovanje in konkurenčne cene ter že v znani prodajni kanali iz preteklega poslovanja so naše tržne prednosti.

V zadnjih letih se je naše podjetje začelo ukvarjati tudi z oddajo nepremičnin v najem. S tem tudi zaokrožimo ponudbo našim naročnikom, zlasti naročnikov, ki koristijo naše poslovno svetovanje.

Naše podjetje se ukvarja tudi s podjetniškim in poslovnim svetovanjem, in sicer:
– Finančni inženiring;
– Svetovanja na področju prestrukturiranj, reorganizacije, stečajev in
prisilnih poravnav;
– Podjetniški inženiring;
– Projektni inženiring;
– Raziskave in razvoj;
– Kadrovski inženiring;
– Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih;
– Marketing;
– Pridobivanje povratnih ter nepovratnih sredstev iz naslova različnih
finančnih mehanizmov EU;
– Druge storitve s področja celostnega podjetniškega svetovanja.

Naše svetovanje zaznamuje celovit pristop:
– Dolžniško financiranje, kjer pomagamo podjetjem pri pridobivanju novih posojil, reprogramu obstoječih posojil, nadomestitvi obstoječih posojil z ugodnejšimi posojili ter iskanju možnosti financiranja z alternativnimi finančnimi instrumenti.
– Pridobivanje lastniških in ostalih virov financiranja, bodisi z iskanjem potencialnih investitorjev, bodisi z iskanjem različnih nepovratnih sredstev za zagon posamezne dejavnosti, razvoj in raziskave, širitev na tuje trge.
– Finančno in poslovno prestrukturiranje, vključno z racionalizacijo poslovanja in optimizacijo stroškov. Skrivnost ni vedno le v povečanju
prodaje, ampak tudi v znižanju stroškov. S pomočjo analize poslovanja,
možnostmi optimizacije stroškov ugotovimo, kje lahko prihranite,
predlagamo ukrepe in jih s pomočjo naročnika implementiramo v samo
poslovanje, spremljamo prihranke in nadgrajujemo optimalne rešitve.
– Analiza poslovanja in posnetek stanja s pomočjo popolnega in skrbnega
pregleda podjetja zainteresiranim naročnikom omogočimo vpogled v pravni status, finančno stanje in identifikacijo ključnih tveganj podjetja.
Hkrati pa naročniki z neodvisnim pregledom poslovanja podjetja pridobijo objektivne informacije za sprejemanje nadaljnjih odločitev.
– Izdelava poslovnega in finančnega načrta, investicijskih načrtov ter vse spremljajoče dokumentacije za obstoječe in nove projekte, kar je osnova za sprejem poslovnih odločitev v podjetju in pomoč pri odločitvah potencialnih investitorjev, sofinancerjev in bank.
– Nepovratna sredstva na evropskih, nacionalnih in mešanih programih.
Poskrbimo, da za naročnika poiščemo primerni javni razpis. Pripravimo
projektne prijave, in sicer celotno potrebno projektno dokumentacijo na
ključ, vključno s finančno konstrukcijo projekta, koordinacijo in komunikacijo med morebitnimi partnerji. Po odobritvi skrbimo za finančno
in administrativno vodenje projekta: upoštevanje prijave ob realizacije celotnega projekta, priprava vsebinskih in finančnih poročil, zahtevkov
(vmesnih in končnih), svetovanje pri pripravi na projektno revizijo…

Naš projektni tim ima dolgoletne izkušnje na področjih, ki jih nudimo naročnikom. Lastnik in direktor podjetja Igor Jurjec je diplomirani ekonomist (VI/2), tik pred zagovorom magisterija. Delovne izkušnje obsegajo:
▪       Organiziranje in vodenje poslovanja podjetja v skladu z zakonodajo.
▪       Predstavljanje in zastopanje podjetja na domačih in tujih trgih.
▪       Vodenje in urejanje zadev s področja delovno-pravne zakonodaje.
▪       Nabava nepremičnin.
▪       Raziskovanje trga, iskanje novih poslovnih priložnosti in odpiranje novih trgovskih enot.
▪       Organiziranje in vodenje prodaje.
▪       Odločanje o porabi sredstev ter nabavi in prodaji osnovnih sredstev.
▪       Kadrovanje in odločanje o razporejanju zaposlenih k določenim delom in nalogam.
▪       Sodelovanje s poslovnimi partnerji, sklepanje dogovorov in reševanje reklamacij.
▪       Sklepanje pogodb z malo in veleprodajnimi partnerji (Kmetijske zadruge, Spar, Tus, Merkator, Jager, Merkur).
▪       Nadziranje finančno računovodskih del.
▪       Obiskovanje sejmov v Evropi, Aziji in na Balkanu.
▪       Spremljanje novosti na trgu.